Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφάλεια Σκαφών

Τα σκάφη αποτελούν ένα ακόμα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας το οποίο πρέπει να έχουμε ασφαλισμένο. Βάσει του Ν. 2743/99 καθώς και του Ν. 4256, (ΦΕΚ αρ 92, 14/04/2014) ως αυτός έχει διαμορφωθεί υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και τους επιβαίνοντες όλα τα σκάφη με μηχανή άνω των 30HP.

Ασφαλίζουμε ακόμα ιστιοφόρα, jet ski, θαλάσσια ποδήλατα, κανό και ιστιοσανίδες.

Ενδεικτικές Καλύψεις

  • Θαλάσσιο ατύχημα που έχει σαν συνέπεια την πρόκληση σωματικής βλάβης ή το θάνατο ενός τρίτου ή περισσότερων τρίτων προσώπων ανεξαρτήτως αριθμού παθόντων (50.000€ ανά άτομο και 500.000€ ανά γεγονός)
  • Θαλάσσιο ατύχημα που έχει σαν συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών σε βάρος της περιουσίας ενός τρίτου ή περισσότερων τρίτων προσώπων ανεξαρτήτως αριθμού παθόντων (150.000€ ανά γεγονός και ανώτατο)
  • Δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε συνέπεια πρόκλησης ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος (150.000€ ανά γεγονός και ανώτατο)
  • Ανώτατο όριο Ευθύνης της Εταιρίας (800.000€)

Μάθετε το κόστος για την ασφάλιση αστικής ευθύνης του σκάφος σας με ένα τηλεφώνημα ή email στο γραφείο μας άμεσα γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.