Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφάλεια Μεταφορών

Τα Ασφαλιστήρια Μεταφορών καλύπτουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αποκλειστικά από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους:

  • Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου)
  • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους)
  • Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους)