Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφάλιση Αλλοδαπών

Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων αλλοδαπών με άμεση έκδοση βεβαίωσης ασφάλισης για ανανέωση άδειας παραμονής από 130€ το έτος.

Ενδεικτικά τα μικτά ασφάλιστρα για ασφάλιση Αλλοδαπών είναι για ασφαλισμένο ηλικίας:

  • 3 μηνών έως 40 ετών: 130€
  • 41 ετών έως 65 ετών: 150€
  • 66 ετών έως 70 ετών: 170€
  • 71 ετών έως 75 ετών: 450€