Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφάλιση Οχήματος

Ασφαλίζουμε όλων των ειδών οχήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ανάλογα με τις ανάγκες και την τεχνογνωσία μας διαμορφώνουμε το κατάλληλο πακέτο για εσάς και το όχημα σας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΙΠΠΟΙ (HP) 6μηνο ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 6μηνο
Έως 6 69,04€ Έως 50cc 26,50€ 
7 έως 8 74,32€ 51cc έως 125cc 34,59€ 
9 έως 10 87,32€ 126cc έως 250cc  38,60€ 
11 έως 12 94,25€ 251cc έως 500cc 49,20€ 
13 έως 14 100,10€ 500cc και άνω  56,65€ 
15 έως 20 109,47€    
21 και άνω 117,68€    

 

Καλύψεις τις οποίες μπορείτε να έχετε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας.

 • Σωματικές βλάβες
 • Υλικές Ζημιές
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους κατά τη μεταφορά και σε φυλασσόμενους χώρους
 • Πυρκαγία
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Ίδιες Ζημιές
 • Διασάλευση – Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Ρυμούλκηση Οχήματος λόγω ατυχήματος
 • Νομική Προστασία
 • Αντικατάσταση Κλειδιών
 • Οδική Βοήθεια